L’ESPONA – CENTRE DE LA DANSA TRADICIONAL CATALANA

El projecte Espona te per objectiu oferir un espai on promoure la creació, la recerca, la formació i la difusió de la dansa tradicional catalana.

Amb aquesta finalitat, organitza un conjunt d’activitats educatives amb cursos, conferències i tallers, logístiques amb l’oferiment d’espais i de divulgació i difusió.

També ha creat el Centre de Documentació com un espai d’informació, consulta del patrimoni material i immaterial i de tota la documentació sobre la dansa tradicional escènica del nostre país i del llegat coreogràfic, escènic i artístic que representa.

El Centre de Documentació ja té digitalitzats materials de El Sac de Danses, Factoria Mascarò, Esbart Verdaguer, Esbart de Sant Cugat, Esbart de Rubí, i segueix treballant per a poder incorporar materials d’altres esbarts, grups i creadors.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ